บริการของเรา

Home / Services

แผนกทันตกรรมพิเศษ

ตรวจรักษาสุขภาพฟันและช่องปากแบบครบวงจร โดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน

053-411150, 084-8047111

Dental Emergency

(ทันตกรรมฉุกเฉิน)
ดูแลคุณโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ตั้งแต่เวลา 20.00 น. - 24.00 น.

084-8047111

ทันตกรรมพิเศษ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล

เชิญชวนผู้มีสิทธิประกันสังคมรับบริการ
ตรวจสุขภาพช่องปาก ขูดหินปูน มูลค่า 900 บาท

084-8047111

บริการของเรา

(Our service)

ต้อนรับปี 2563

คนไข้ ประกันสังคม พกแค่บัตรประจำตัวประชาชนมา "ทำฟันฟรี" ในวงเงิน 900 บาท สนใจเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถามและนัดคิวตรวจได้ที่ แผนกทันตกรรมพิเศษ
โรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล 📞 053-411-234,053-215-020

Leading edge care for Your family

Esteem spirit temper too say adieus who direct esteem. It esteems luckily picture placing drawing. Apartments frequently or motionless on reasonable projecting expression.

Leading edge care for Your family

Esteem spirit temper too say adieus who direct esteem. It esteems luckily picture placing drawing. Apartments frequently or motionless on reasonable projecting expression.

ทันตแพทย์ (Dentist)