ติดต่อเราบริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราษฏร์ จำกัด (ทันตกรรมพิเศษโรคฟัน)
84/3 ถ.เชียงใหม่ - ลำปาง ต. ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300


โทร. 053-411150-1, 084-804-7111, 084-804-7222
แฟกส์. 053-218867

เว็บไซต์ : http://www.chiangmaidentalhospital.com
อีเมล์ : dental@chiangmaidentalhospital.com
อีเมล์ : chiangmaidentalhospital@hotmail.com
เฟสบุ๊ค: http://www.facebook.com/chiangmaidentalhospital

ช่องทางการติดต่อสื่อสารใหม่ ไอดีไลน์