การทำรากฟันเทียม

การทำรากฟันเทียม คือ การทำรากฟันใหม่ขึ้นทดแทนฟันที่สูญเสียไป เพื่อให้สามารถมีฟันเสมือนจริงได้ดังเดิม โดยการฝังรากฟันเทียมไทเทเนียมลง บนกระดูกรองรับฟันเพื่อเป็นฐานให้แก่ฟันที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งอาจเป็นสะพานฟันหรือฟันปลอมทำให้ฐานของฟันมั่นคงมากยิ่งขึ้น


ประโยชน์ที่ได้จากการทำรากเทียม
 1. ช่วยเพิ่มความมั่นใจและช่วยบุคลิกภาพดูดียิ่งขึ้น เนื่องจากหากมีฟันที่สูญเสียไป อาจทำให้คุณสูญเสียความมั่นใจในตัวเองไปด้วย ซึ่งอาจเกิดจากภาพลักษณ์ของคุณเปลี่ยนไป
 2. ดูเด็กลงแบบเป็นธรรมชาติ
 3. ไม่ต้องกรอฟันเพื่อใช้ยึดสะพานฟัน
 4. ทำให้มีการใช้งานที่ดีขึ้นกว่าการทำเฉพาะสะพานฟันหรือฟันปลอมถอดได้
 5. การทานอาหารง่ายขึ้น ระบบการบดเคี้ยวดีขึ้น
 6. เลียนแบบโครงสร้างฟันธรรมชาติ (ใช้งานและสวยงามเหมือนฟันธรรมชาติ)
ผู้ที่ควรเข้ารับการรักษา
 1. ผู้ที่มีการสูญเสียฟันซี่ใดซี่หนึ่ง หรือหลายซี่
 2. ผู้ที่ไม่ต้องการใส่ฟันปลอมหรือมีความกังวลเกี่ยวกับการสวมใส่ฟันปลอม
 3. ผู้ที่มีปัญหาหรือจุดบกพร่องทางสุขภาพปาก อันเนื่องเกิดจากโรค การทำศัลยกรรม หรือได้รับบาดเจ็บทางปากและฟัน
ผู้ที่ไม่เหมาะเข้ารับการรักษา
 1. ผู้ที่มีความพิการหรือเป็นโรคที่ไม่สามารถควบคุมได้
 2. หญิงมีครรภ์
 3. ผู้ที่อยู่ระหว่างการรักษาอาการทางจิต
 4. ผู้ไม่ให้ความร่วมมือกับการรักษา
 5. ผู้ที่ขาดกล้ามเนื้อที่ประสานกันเพื่อจัดการขั้นตอนการทำความสะอาดในช่องปาก
ขั้นตอนในการทำรากเทียม
ขั้นตอนแรก : ตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษา ก่อนเริ่มการรักษาทันตแพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยและทำการถ่ายเอ๊กซเรย์เพื่อการวิเคราะห์และ วางแผนการรักษาที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่สอง : การปลูกกระดูกรองรับฟัน (กรณีที่จำเป็น) สำหรับผู้ป่วยบางรายที่มีคุณภาพหรือความหนาของกระดูกรองรับฟันที่ไม่เพียงพอที่จะรองรับ รากฟันเทียม ทันตแพทย์จะทำการปลูกกระดูกรองรับฟัน (bone grafts) ให้ก่อน หรืออาจสามารถ ทำพร้อมกับการฝังรากฟันเทียม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์เฉพาะทาง
ขั้นตอนที่สาม : ขั้นตอนการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมไททาเนียม สำหรับขั้นตอนการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมนั้น โดยทั่วไปจะสามารถทำเสร็จได้ในวันเดียวด้วยการใช้เพียงยาชา ในการผ่าตัดและผู้ป่วยสามารถกลับไปพักผ่อนที่บ้านได้ หรือในกรณีที่ผู้ป่วยต้องการที่จะเลือกใช้ยาสลบและพักผ่อนที่โรงพยาบาลหลังการผ่าตัดก็เป็นทางเลือกที่สามารถทำได้เช่นกัน และถ้าได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง โดยทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญแล้วนั้นอัตราการเสี่ยงจะต่ำมาก
ขั้นตอนที่สี่ : ระยะรอพักฟื้น ในการที่จะให้รากฟันเทียมมีอายุการใช้งาน การพักรอให้กระดูกรองรับฟันสร้างตัวเพื่อปกคลุมและ ยึดรากฟันเทียมจะใช้เวลาโดยทั่วไปนานประมาณ 6-8 สัปดาห์ ในระหว่างนี้การดูแลสุขภาพในช่องปากเป็นเรื่องสำคัญและมีผลต่อความสำเร็จในการรักษาเป็น อย่างมาก และยังช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาอันไม่พึงประสงค์ต่างๆเช่น การติดเชื้ออักเสบและปวดบวมได้
ขั้นตอนที่ห้า : ทันตกรรมประดิษฐ์ หลังจากที่รากฟันเทียมมีความมั่นคงบนกระดูกรองรับฟันแล้ว ทันตแพทย์จะติดเสา (dental implant posts) เพื่อใช้เชื่อมระหว่างรากเทียมและทันตกรรมประดิษฐ์เช่น ครอบฟัน สะพานฟันหรือแผงฟันปลอม แล้วจึงทำการเตรียมและใส่ทันตกรรมประดิษฐ์นั้นๆ ในบางกรณีทันตแพทย์อาจสามารถทำการขั้นตอนนี้พร้อมกับการปลูกรากฟันเทียม ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่ กับความเหมาะสมและดุลยพินิจของทันตแพทย์
ขั้นตอนสุดท้าย : การดูแลและเข้ารับการตรวจอย่างสม่ำเสมอ สุขภาพในช่องปากที่ดีและการเข้ารับการตรวจและทำความสะอาดกับทันตแพทย์ทั่วไปเป็นประจำทุก 6 เดือนหรือตามระยะเวลาที่เหมาะสม จะสามารถช่วยเพิ่มอายุการใช้งานให้กับรากฟันเทียม