ทันตแพทย์

ทพ.ไกรวิทย์ เลิศบุญยพันธ์ (ท.2148)

เวลาทำงาน
วันจันทร์,ศุกร์ 09.00-20.30น.
วันอังคาร - พฤหัสบดี 09.00-16.00น.
ทพ.กนต์ธีร์ ครองบารมี (ท.4001)

เวลาทำงาน
วันจันทร์,พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์
09.00-16.00น.
วันอังคาร 09.00-19.00น.
ทพญ.ภิญญาพัชญ์ อินทะพันธุ์ (ท.7437)

เวลาทำงาน
วันอังคาร,พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์,เสาร์
09.00-16.00น.
ทพ.วีระชาติ โอศิริพันธ์ (ท.3428)

เวลาทำงาน
วันจันทร์,อังคาร,พุธ,ศุกร์ 09.00-16.00น.
วันพฤหัสบดี 09.00-12.00น.
วันเสาร์ 17.00-20.30น.
วันอาทิตย์ 13.00-20.30น.
ผศ.ทพ.ดร.พิริยะ ยาวิราช (ท.2725)

เวลาทำงาน
วันพุธ 17.00-20.00น.
วันอาทิตย์ 09.00-12.00น.
ทพ.ณัฐวรรธน์ ปลื้มสำราญ (ท.4186)

เวลาทำงาน
วันพฤหัสบดี 17.00-20.00น.
ทพญ.สุขุมภรณ์ สงวนดีกุล (ท.5809)

เวลาทำงาน
วันจันทร์ 17.00-20.30น.
วันเสาร์ 09.00-12.00น.
ทพญ.อารีย์กุล บวรรรัตน์เวช (ท.9122)

เวลาทำงาน
วันอังคาร 09.00-18.00น.
วันเสาร์ 13.00-17.00น.
ทพ.สิทธา สัจจามรรค (ท.12593)

เวลาทำงาน
วันจันทร์,วันศุกร์ 9.00-20.00น.
วันอังคาร,พุธ,พฤหัสบดี 9.00-16.30น.
ทพญ.สมสินี นพรัตนไกรลาศ (ท.6837)

เวลาทำงาน
วันจันทร์ 17.00-20.00น.
ทพ.ตรินทร์ มโนมัยวัฒน์ (ท.11552)

เวลาทำงาน
วันพฤหัสบดี 17.00-19.00น.
วันเสาร์ 9.00-16.00น.
ทพญ.กาญจนา ปาลี (ท.10787)

เวลาทำงาน
วันเสาร์ 9.00-16.30น.

Back to Top